PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ATMOSFERY co to jest
Co znaczy promieniotwórczość atmosfery? W fizyce promieniotwórczych. Sztuczne ciała.

Definicja Promieniotwórczość Atmosfery

Co to jest PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ATMOSFERY: obecność watmosferze naturalnych isztucznych ciał promieniotwórczych. Sztuczne ciała promieniotwórcze dostają się do atmosfery wwyniku prób zbronią jądrową czy wypadków welektrowniach atomowych. W znacząco mniejszym natężeniu izotopy promieniotwórcze powstają wwyniku bombardowania atomów tworzących atmosferę ziemską cząstkami stanowiącymi promieniowanie kosmiczne. Naturalne izotopy promieniotwórcze(radon, toron iaktyn) są gazowymi składnikami naturalnych rodzin promieniotwórczych

Czym jest promieniotwórczość atmosfery znaczenie w Słownik fizyka na P .