Oceń przydatność:

     

Definicja: Cieplne promieniowanie

» fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała. P.c. Jest związane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy głównie od temperatury ciała ijest proporcjonalne do T4, ale zależy również od samej powierzchni ciała emitującego. Długość fali elektromagnetycznej p. c. mieści się wzakresie pomiędzy mikrofalami apromieniowaniem podczerwonym. Zob. też prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • drgania - procesy, w których jedna z charakteryzujących je wielkości
  • topnienie - zmiana stanu skupienia, wwyniku której krystaliczne ciało
  • oddziaływanie magnetyczne - występuje pomiędzy poruszającymi się ładunkami, ztej
  • kilo - przedrostek oznaczający 103, używany przy tworzeniu
  • masa atomowa - atomowa masa

Co oznacza promieniowanie cieplne? wytłumaczenie pojęcia.