Oceń przydatność:

     

Definicja: Cieplne promieniowanie

» fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała. P.c. Jest związane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy głównie od temperatury ciała ijest proporcjonalne do T4, ale zależy również od samej powierzchni ciała emitującego. Długość fali elektromagnetycznej p. c. mieści się wzakresie pomiędzy mikrofalami apromieniowaniem podczerwonym. Zob. też prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • grawitacyjna stała - powszechna stała grawitacyjna G występująca w Newtona
  • skalarne pola - przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna
  • Chladniego figury - figury, które obrazują drgania własne płyt (membran). Aby
  • termistor - opornik półprzewodnikowy, który charakteryzuje się
  • światłomierz - przyrząd służący do pomiaru natężenia oświetlenia

Co oznacza promieniowanie cieplne? wytłumaczenie pojęcia.