Oceń przydatność:

Definicja Cieplne promieniowanie

Opis: fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała. P.c. Jest związane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy głównie od temperatury ciała ijest proporcjonalne do T4, ale zależy również od samej powierzchni ciała emitującego. Długość fali elektromagnetycznej p. c. mieści się wzakresie pomiędzy mikrofalami apromieniowaniem podczerwonym. Zob. też prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • operator - pojęcie matematyczne przyporządkowujące każdemu elementowi
  • atom Bohra - model atomu wodoru zaproponowany w 1913 przez Nielsa Bohra
  • odchylający układ - urządzenie od zmiany kierunku biegu wiązki elektronów
  • ferromagnetyzm - własności krystalicznych ciał stałych, wktórych zachodzi
  • elektronografia - metoda badania struktury ciał krystalicznych oraz budowy

Co oznacza promieniowanie cieplne? wytłumaczenie pojęcia.