Oceń przydatność:

     

Definicja: Cieplne promieniowanie

» fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała. P.c. Jest związane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy głównie od temperatury ciała ijest proporcjonalne do T4, ale zależy również od samej powierzchni ciała emitującego. Długość fali elektromagnetycznej p. c. mieści się wzakresie pomiędzy mikrofalami apromieniowaniem podczerwonym. Zob. też prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • rdzeń atomowy - część atomu pozbawiona elektronów walencyjnych, tj
  • napromieniowanie - skutek oddziaływania przenikliwego promieniowania
  • gazowana lampa - lampa elektronowa wypełniona zwykle neonem (Ne), wktórej
  • Giaever, Ivar - fizyk amerykański pochodzenia norweskiego. W laboratoriach
  • hadrony - cząstki elementarne ( mezony, bariony), zbudowane

Co oznacza promieniowanie cieplne? wytłumaczenie pojęcia.