Co to jest CIEPLNE PROMIENIOWANIE

Definicja Promieniowanie Cieplne

Co to jest: fale elektromagnetyczne emitowane poprzez ciała.P.c. Jest powiązane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy raczej od temperatury ciała ijest proporcjonalne do T4, lecz zależy także od samej powierzchni ciała emitującego. Długość fali elektromagnetycznej p. c. mieści się wzakresie między mikrofalami apromieniowaniem podczerwonym. Zobacz także prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna

Czym jest Cieplne Promieniowanie znaczenie w Słownik fizyka na P .