PROMIENIOWANIE HAMOWANIA co to jest
Co znaczy promieniowanie hamowania? W fizyce oddziaływania naładowanych cząstek zpolem.

Definicja Promieniowanie Hamowania

Co to jest PROMIENIOWANIE HAMOWANIA: promieniowanie elektromagnetyczne powstające wefekcie oddziaływania naładowanych cząstek zpolem elektrostatycznym jąder atomowych ielektronów. To jest promieniowanie ciągłe, wzakresie długości fali zależnej od energii kinetycznej posiadanej poprzez bombardujące cząstki. Odpowiednikiem p.h. może być promieniowanie rentgenowskie, powstające wwyniku bombardowania antykatody wiązką elektronów oenergii kilku keV

Czym jest promieniowanie hamowania znaczenie w Słownik fizyka na P .