PROMIENIOWANIE KOSMICZNE co to jest
Co znaczy promieniowanie kosmiczne? W fizyce stanowiące strumień cząstek, złożone ze składowej.

Definicja Promieniowanie Kosmiczne

Co to jest PROMIENIOWANIE KOSMICZNE: promieniowanie docierające do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej, stanowiące strumień cząstek, złożone ze składowej twardej (przenikliwej, pierwotnej) imiękkiej (wtórnej). Wtórna składowa powstaje wwyniku oddziaływania składowej twardej zatomami górnych warstw atmosfery. Do niedawna p.k. było jedynym źródłem informacji ocząstkach elementarnych

Czym jest promieniowanie kosmiczne znaczenie w Słownik fizyka na P .