PROMIENIOWANIE SŁOŃCA co to jest
Co znaczy promieniowanie Słońca? W fizyce poprzez Słońce. Promieniowanie elektromagnetyczne jest.

Definicja Promieniowanie Słońca

Co to jest PROMIENIOWANIE SŁOŃCA: promieniowanie elektromagnetyczne ikorpuskularne emitowane poprzez Słońce. Promieniowanie elektromagnetyczne jest promieniowaniem ciągłym od fal radiowych do nadfioletu, wnadfiolecie ( < 1000 ) widmo jest widmem liniowym. Na tle widma ciągłego istnieją ciemne linie - prążki Fraunhofera, które są rezultatem pochłaniania ustalonych długości fali poprzez chłodniejsze gazy stanowiące koronę Słońca. Widmo słoneczne zzakresu radiowego, nadfioletu irentgenowskiego wdużej części jest pochłaniane poprzez atmosferę ziemską. Promieniowanie korpuskularne złożona jest wgłównej mierze zprotonów, które stanowią składową słoneczną promieniowania kosmicznego obserwowanego na Ziemi. Promieniowanie elektromagnetyczne Słońca jest głównym źródłem energii dla wszystkich mechanizmów zachodzących na Ziemi

Czym jest promieniowanie Słońca znaczenie w Słownik fizyka na P .