PROMIENIOWANIE co to jest
Co znaczy promieniowanie? W fizyce elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej wujęciu.

Definicja Promieniowanie

Co to jest PROMIENIOWANIE: (1) wszerszym znaczeniu wytwarzanie pola elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej wujęciu klasycznym albo kreacji fotonów wujęciu kwantowym) ijego wpływ zmaterią; wtym terminie mieści się także powstawanie cząstek elementarnych; (2) wwęższym znaczeniu - przenoszenie energii poprzez falę elektromagnetyczną

Czym jest promieniowanie znaczenie w Słownik fizyka na P .