Co to jest Proton
  • proton

Definicja proton

Co to jest: trwała cząstka elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg i dodatnim ładunku elementarnym. W okolicy neutronu składnik jądra atomowego. Posiada antycząstkę oidentycznej masie, lecz ujemnym ładunku elementarnym, zwaną antyprotonem

Inne pojęcia jak Proton z fizyki na literę P.