Oceń przydatność:

     

Definicja: Proton

» trwała cząstka elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg oraz dodatnim ładunku elementarnym. Obok neutronu składnik jądra atomowego. Posiada antycząstkę oidentycznej masie, ale ujemnym ładunku elementarnym, zwaną antyprotonem.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • zaćmienie - zjawisko astronomiczne polegające na zasłonięciu części lub
  • dipol Hertza - elementarne źródło promieniowania fal radiowych, którym
  • izolator - materiał nie przewodzący prądu elektrycznego. Zob. też
  • równowaga cieplna - stan ciała (lub układu ciał), wktórym temperatura we
  • sterogram - stereoskopia

Co oznacza proton? wytłumaczenie pojęcia.