Oceń przydatność:

Definicja Proton

Opis: trwała cząstka elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg oraz dodatnim ładunku elementarnym. Obok neutronu składnik jądra atomowego. Posiada antycząstkę oidentycznej masie, ale ujemnym ładunku elementarnym, zwaną antyprotonem.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • autoradiografia - sposób badania rozkładu substancji promieniotwórczych w
  • Kelvina wzór - wzór określający okres T drgań elektrycznego obwodu
  • nadpłynność - zespół zjawisk (kwantowych) związany z zanikiem lepkości
  • gradient pola - wektor wskazujący kierunek najszybszej zmiany jakiejś
  • cząstki elementarne - cząstki fundamentalne, obiekty fizyczne uważane za twory

Co oznacza proton? wytłumaczenie pojęcia.