Oceń przydatność:

     

Definicja: Proton

» trwała cząstka elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg oraz dodatnim ładunku elementarnym. Obok neutronu składnik jądra atomowego. Posiada antycząstkę oidentycznej masie, ale ujemnym ładunku elementarnym, zwaną antyprotonem.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • tor ruchu - linia geometryczna, po której porusza się punkt materialny
  • struna - napięta, wiotka nić, wktórej można wzbudzać drgania
  • holografia - optyczna technika rejestrowania iodtwarzania obrazów
  • Roentgena promienie - promieniowanie rentgenowskie
  • wskaźniki izotopowe - substancje, które zawierają jeden z izotopów danego

Co oznacza proton? wytłumaczenie pojęcia.