Oceń przydatność:

     

Definicja: Proton

» trwała cząstka elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg oraz dodatnim ładunku elementarnym. Obok neutronu składnik jądra atomowego. Posiada antycząstkę oidentycznej masie, ale ujemnym ładunku elementarnym, zwaną antyprotonem.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • rdzeń atomowy - część atomu pozbawiona elektronów walencyjnych, tj
  • napromieniowanie - skutek oddziaływania przenikliwego promieniowania
  • gazowana lampa - lampa elektronowa wypełniona zwykle neonem (Ne), wktórej
  • Giaever, Ivar - fizyk amerykański pochodzenia norweskiego. W laboratoriach
  • hadrony - cząstki elementarne ( mezony, bariony), zbudowane

Co oznacza proton? wytłumaczenie pojęcia.