Co to jest Proton

Definicja proton

Co to jest: trwała cząstka elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg i dodatnim ładunku elementarnym. W okolicy neutronu składnik jądra atomowego. Posiada antycząstkę oidentycznej masie, lecz ujemnym ładunku elementarnym, zwaną antyprotonem

Inne definicje jak Proton z słownika fizyki na literę Słownik fizyka na P .