PRZEBICIE co to jest
Co znaczy przebicie? W fizyce wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Izolator.

Definicja Przebicie

Co to jest PRZEBICIE: zdarzenie straty własności izolacyjnych izolatora pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Izolator rozpoczyna przewodzić prąd elektryczny. Najlepiej zostało zbadane zdarzenie p. wgazach. P. dielektryka gazowego jest konsekwencją występowania wgazie wnormalnych warunkach pewnej ilości swobodnych elektronów ijonów dodatnich. Pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego elektrony ijony są przyspieszane. Jeżeli pole ma spore natężenie, elektrony ijony mogą wywoływać jonizację gazu, powodując tym samym lawinowe narastanie liczby elektronów ijonów, które same zyskują energię od pola elektrycznego ipowodują dalszą jonizację. Liczba swobodnych ładunków narasta lawinowo igaz rozpoczyna przewodzić, jego oporność gwałtownie maleje. W razie dielektryków stałych są dwa fundamentalne rodzaje p.: p. cieplne ip. elektryczne. Ze wzrostem natężenia pola elektrycznego wzrasta liczba wydzielonego ciepła, aponieważ przewodność właściwa dielektryków wzrasta ze wzrostem temperatury, przyrost tej ostatniej skutkuje przyrost płynącego poprzez izolator prądu wzmacniając sukces wzrostu temperatury. P. elektryczne powiązane jest zpokonaniem poprzez elektrony walencyjne przerwy energetycznej. Wszystkie dielektryki charakteryzuje pewne napięcie zwane napięciem przebicia, aodpowiadające mu natężenie pola elektrycznego tytułujemy wytrzymałością dielektryczną

Czym jest przebicie znaczenie w Słownik fizyka na P .