PRZEJŚCIE BEZPROMIENTE co to jest
Co znaczy przejście bezpromieniste? W fizyce przejście odwrotne wstan wzbudzony następuje bez.

Definicja Przejście Bezpromieniste

Co to jest PRZEJŚCIE BEZPROMIENISTE: przejście, wktórym powrót do stanu podstawowego albo przejście odwrotne wstan wzbudzony następuje bez emisji albo absorpcji fotonów, na przykład wpływ atomu zinnymi atomami albo elektronami. Jednym zp.b. jest zdarzenie Augera, opierające na przekazaniu energii związanej zprzejściem elektronu na niższy poziom energetyczny innemu elektronowi, który jest wyemitowany

Czym jest przejście bezpromieniste znaczenie w Słownik fizyka na P .