PRZEMIANA ADIABATYCZNA co to jest
Co znaczy przemiana adiabatyczna? W fizyce zotoczeniem. Może zachodzić wówczas, gdy układ jest.

Definicja Przemiana Adiabatyczna

Co to jest PRZEMIANA ADIABATYCZNA: przemiana termodynamiczna, wktórej układ nie zmienia ciepła zotoczeniem. Może zachodzić wówczas, gdy układ jest termicznie izolowany od otoczenia, albo gdy mechanizm jest prowadzony bardzo błyskawicznie, aby zamiana ciepła z racji na bezwładność cieplną nie mogła nastąpić. Krzywa opisująca tę przemianę dla gazu doskonałego nazywa się adiabatą: pV = const, gdzie p - ciśnienie, V - objętość i = cp/cV - relacja ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości

Czym jest przemiana adiabatyczna znaczenie w Słownik fizyka na P .