PRZEMIANA EGZOTERMICZNA co to jest
Co znaczy przemiana egzotermiczna? W fizyce zwydzieleniem ciepła, ustalenie odnoszące się do.

Definicja Przemiana Egzotermiczna

Co to jest PRZEMIANA EGZOTERMICZNA: przemiana, wktórej wymienia się energia wewnętrzna układu zwydzieleniem ciepła, ustalenie odnoszące się do reakcji chemicznych, zachodzących samorzutnie zwydzieleniem ciepła, jak na przykład reakcja utleniania

Czym jest przemiana egzotermiczna znaczenie w Słownik fizyka na P .