PRZEMIANA IZOCHORYCZNA co to jest
Co znaczy przemiana izochoryczna? W fizyce razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia.

Definicja Przemiana Izochoryczna

Co to jest PRZEMIANA IZOCHORYCZNA: przemiana termodynamiczna zachodząca wstałej objętości. W razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia jest stały. W przemianie tej układ nie wykonuje pracy, dostarczone ciepło skutkuje przyrost energii wewnętrznej gazu, podobnie odebranie ciepła zukładu prowadzi do pomniejszenia jego energii wewnętrznej. Zobacz także prawo Charlesa

Czym jest przemiana izochoryczna znaczenie w Słownik fizyka na P .