PRZEWODNICTWO CIEPLNE co to jest
Co znaczy przewodnictwo cieplne? W fizyce układu owyższej temperaturze do części otemperaturze.

Definicja Przewodnictwo Cieplne

Co to jest PRZEWODNICTWO CIEPLNE: mechanizm przekazywania energii cieplnej zjednej części układu owyższej temperaturze do części otemperaturze niższej. Energia cieplna, a więc energia bezwładnego ruchu cząsteczek gazu czy ruchu drgającego atomów wciele stałym, jest przekazywana wprocesie zderzeń. Strumień przenoszonego ciepła jest proporcjonalny do gradientu temperatury, jaki się określa wprzypadku stacjonarnego przepływu. Jeżeli jeden koniec ciała przewodzącego ciepło umieścimy wgrzejniku, adrugi wchłodnicy, to wzdłuż niego ustali się stały spadek temperatury (T/l) iilość transportowanego ciepła (B) będzie proporcjonalna do tego spadku Q = S T/l, gdzie - przewodnictwo cieplne, S - poprzeczny przekrój przewodnika. Przenoszenie ciepła będzie trwać aż do wyrównania temperatur

Czym jest przewodnictwo cieplne znaczenie w Słownik fizyka na P .