PRZEWODNOŚĆ WŁAŚCIWA co to jest
Co znaczy przewodność właściwa? W fizyce materiałów, ich umiejętność do przenoszenia ładunku.

Definicja Przewodność Właściwa

Co to jest PRZEWODNOŚĆ WŁAŚCIWA: rozmiar fizyczna charakteryzująca własności elektryczne materiałów, ich umiejętność do przenoszenia ładunku elektrycznego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Oznaczana jest literą , ajej jednostką wukładzie SI jest -1m-1. Rozmiar fizyczną, która jest odwrotnością p.w., oznaczamy literą inazywamy opornością właściwą = 1/, to jest oporność przewodnika odługości 1m i przekroju1 m2. Oporność R przewodnika odługość l iprzekroju poprzecznym S wyraża się wzorem:.P.w. jest stałą materiałową izależy od koncentracji swobodnych nośników ładunku iich ruchliwości: = en, gdzie e- ładunek elektronu (dla przewodników jonowych - ładunek jonu), n - koncentracja swobodnych nośników ładunku i- ruchliwość, liczbowo równa prędkości, jaką posiadają nośniki ładunku wkierunku pola (nie dotyczy prędkości ruchu bezwładnego)

Czym jest przewodność właściwa znaczenie w Słownik fizyka na P .