PRZYRZĄD POMIAROWY co to jest
Co znaczy przyrząd pomiarowy? W fizyce mierzonej na użyteczną dla człowieka informację. Wiadomość.

Definicja Przyrząd Pomiarowy

Co to jest PRZYRZĄD POMIAROWY: urządzenie wykorzystywane do przetwarzania wielkości mierzonej na użyteczną dla człowieka informację. Wiadomość ta może być podawana wróżnoraki sposób: wyświetlenie wielkości wartości zmierzonej, zapisanie jej na papierze, zarejestrowanie na taśmie magnetycznej na przykład wpamięci komputera. P.p. aktualnie stosowane wpomiarach fizycznych są bardzo regularnie bardzo skomplikowanymi urządzeniami elektronicznymi, wszystkie one charakteryzują się określoną czułością, dokładnością wskazań, muszą być poddawane procedurze normowania, jest to dopasowania ich wskazań do wielkości jednostek przyjętych wukładzie SI do określania danej wielkości fizycznej

Czym jest przyrząd pomiarowy znaczenie w Słownik fizyka na P .