PUNKT POTRÓJNY co to jest
Co znaczy punkt potrójny? W fizyce krzywe równowagi między poszczególnymi etapami: fazą stałą afazą.

Definicja Punkt Potrójny

Co to jest PUNKT POTRÓJNY: pkt. na wykresie fazowym, wktórym przecinają się trzy krzywe równowagi między poszczególnymi etapami: fazą stałą afazą ciekłą, fazą ciekłą afazą gazową ipomiędzy fazą stałą agazową. Odpowiada zatem stanowi równowagi termodynamicznej trzech faz jednocześnie

Czym jest punkt potrójny znaczenie w Słownik fizyka na P .