CZĄSTKI QUASI co to jest
Co znaczy quasi-cząstki? W fizyce cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd.

Definicja Quasi-Cząstki

Co to jest QUASI-CZĄSTKI: elementarne wzbudzenia układu wielu cząstek, które wykazuje cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd. Odpowiednikiem q.-cz. mogą być fonony (drgania sprężyste wciele stałym) albo plazmony (drgania kolektywne gazu elektronowego wmetalu)

Czym jest Cząstki Quasi znaczenie w Słownik fizyka na Q .