RADAR co to jest
Co znaczy radar? W fizyce połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo.

Definicja Radar

Co to jest RADAR: urządzenie radiolokacyjne, którego kluczową częścią są połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo-odbiorczej. R. wysyła wokreślonym kierunku fale centymetrowe (tak zwany mikrofale) wpostaci krótkich impulsów (czas trwania rzędu 10-6 s), które odbijają się od większych elementów metalowych (samolot, okręt, łódź podwodna i tym podobne). W okresie pomiędzy kolejnymi sygnałami antena nadawcza przełącza się na odbiór sygnału odbitego ((tak zwany echa. Na podstawie wielkości odstępu czasowego pomiędzy sygnałem wysłanym iodbitym (znając stałą generatora podstawy czasu) można określić czas t (w mikrosekundach) "wędrówki" impulsu iobliczyć odległość x do namierzonego celu: x = ct/2, gdzie c - szybkość światła

Czym jest Radar znaczenie w Słownik fizyka na R .