RADIOTELESKOP co to jest
Co znaczy radioteleskop? W fizyce przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających.

Definicja Radioteleskop

Co to jest RADIOTELESKOP: zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia ruchów sztucznych satelitów iinnych obiektów kosmicznych

Czym jest Radioteleskop znaczenie w Słownik fizyka na R .