ŚWIATŁA REFRAKCJA co to jest
Co znaczy refrakcja światła? W fizyce wywołana różnym współczynnikiem załamania wróżnych częściach.

Definicja Refrakcja Światła

Co to jest REFRAKCJA ŚWIATŁA: zmiana kierunku rozchodzenia się światła wtym samym ośrodku wywołana różnym współczynnikiem załamania wróżnych częściach ośrodka. Taki ośrodek nazywa się ośrodkiem optycznie niejednorodnym. Odpowiednikiem refrakcji może być załamanie się światła ciał niebieskich watmosferze ziemskiej, której współczynnik załamania wymienia się wraz zwysokością

Czym jest Światła Refrakcja znaczenie w Słownik fizyka na R .