RELAKSACJA co to jest
Co znaczy relaksacja? W fizyce określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi.

Definicja Relaksacja

Co to jest RELAKSACJA: mechanizm dochodzenia układu termodynamicznego (przy określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi termodynamicznej, wktórym może pozostawać praktycznie dowolnie długo. Do mechanizmów r. nie zalicza się na przykład wyrównywania się temperatury albo stężenia wjakimś układzie. Wielkością charakteryzującą prędkość procesu r. jest czas relaksacji () a więc czas potrzebny, aby po jednorazowym zaburzeniu układ mógł dojść znowu do położenia równowagi. Praktycznie to jest przedział czasu, po którym różnica aktualnej wartości danego wyznacznika stanu A(t) ijego wartości wstanie równowagi A0 minimalizuje się e-krotnie (e = 2,71828... - podstawa logarytmu naturalnego). W razie drgań mechanicznych amplituda drgań minimalizuje się e-krotnie wstosunku do swojej wartości początkowej właśnie po czasie relaksacji

Czym jest Relaksacja znaczenie w Słownik fizyka na R .