CYKLOTRONOWY REZONANS co to jest
Co znaczy rezonans cyklotronowy? W fizyce stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym.

Definicja Rezonans Cyklotronowy

Co to jest REZONANS CYKLOTRONOWY: rezonansowe pochłanianie fali elektromagnetycznej wciele stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym polu magnetycznym elektrony metalu albo półprzewodnika poruszają się po okręgu wpłaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola magnetycznego ( albo po spirali, jeżeli mają składową prędkości wzdłuż pola). Częstość kołowa ruchu elektronu po okręgu (tak zwany częstość cyklotronowa) wyraża się zależnością: c = e B/m*, gdzie: e - ładunek elektronu, B - wartość indukcji pola magnetycznego, m* - masa skuteczna elektronu. Na "zmuszone" do ruchu po okręgu elektrony nakłada się sygnał elektromagnetyczny ozmiennej częstotliwości. Gdy częstość sygnału jest zgodna zczęstością cyklotronową elektronów, obserwuje się mocne pochłanianie energii pola elektromagnetycznego iwzrost energii elektronu. To jest właśnie r.c

Czym jest Cyklotronowy Rezonans znaczenie w Słownik fizyka na R .