Co to jest Elektryczny rezonans

Definicja rezonans elektryczny

Co to jest: rezonans, jaki obserwuje się w obwodach drgających, do których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego. W zależności od tego, jaki obwód drgający (szeregowy czy równoległy) jest zasilany poprzez ten generator, mówimy or.e. szeregowym (rezonans napięć) albo r.e. równoległym (rezonans prądów). W pierwszym przypadku r.e. występuje, gdy impedancja obwodu osiąga minimum. Wtedy prąd wobwodzie jest wfazie znapięciem zasilającym, ajego amplituda osiąga wartość max.. Drugi sytuacja ma miejsce, gdy impedancja obwodu ma wartość max., wtedy prądy płynące poprzez cewkę ikondensator są wprzeciwnych fazach inatężenie prądu wobwodzie gwałtownie maleje

Inne definicje jak Elektryczny rezonans z słownika fizyki na literę Słownik fizyka na R .