Oceń przydatność:

Definicja Elektryczny rezonans

Opis: rezonans, jaki obserwuje się w obwodach drgających, do których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego. W zależności od tego, jaki obwód drgający (szeregowy czy równoległy) jest zasilany przez ten generator, mówimy or.e. szeregowym (rezonans napięć) lub r.e. równoległym (rezonans prądów). W pierwszym przypadku r.e. występuje, gdy impedancja obwodu osiąga minimum. Wtedy prąd wobwodzie jest wfazie znapięciem zasilającym, ajego amplituda osiąga wartość maksymalną. Drugi przypadek ma miejsce, gdy impedancja obwodu ma wartość maksymalną, wtedy prądy płynące przez cewkę ikondensator są wprzeciwnych fazach inatężenie prądu wobwodzie gwałtownie maleje.

Inne pojęcia z fizyki na literę R

Podobne definicje:

  • elektrostatyka - dział nauki o elektryczności zajmujący się badaniem pól
  • hydroliza - rozkład substancji chemicznych pod wpływem wody, przy czym
  • prędkość radialna - rzut prędkości obserwowanego ciała niebieskiego na prostą
  • dysproz - pierwiastek z rodziny ziem rzadkich III grupy układu
  • liczba stopni swobody - (1) liczba niezależnych współrzędnych określających

Co oznacza rezonans elektryczny? wytłumaczenie pojęcia.