REZONANS co to jest
Co znaczy rezonans? W fizyce opierające na gwałtownym wzroście amplitudy drgań układu, gdy.

Definicja Rezonans

Co to jest REZONANS: zdarzenie fizyczne zachodzące wróżnych układach drgających, opierające na gwałtownym wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających zbliża się do częstotliwości drgań własnych układu. Właściwością charakterystyczną r. jest intensywne pochłanianie poprzez układ drgający energii dostarczanej zzewnątrz, która jest magazynowana poprzez układ, co się objawia na przykład wzrostem amplitudy drgań aż do zniszczenia układu, jeżeli część tej energii nie zostanie odprowadzona na zewnątrz wprocesach rozpraszania. Dla drgań mechanicznych rozwiązanie równania ruchu oscylatora harmonicznego zsiłą wymuszającą ( drgania harmoniczne) daje dla amplitudy A drgań wymuszonych wyrażenie wpostaci: A =F0/m [(02 - 2)2 - 4b2 2]1/2, gdzie:F0 - amplituda siły wymuszającej,m - masa drgającego punktu, 0 - częstość drgań własnych układu, - częstość siły wymuszającej, b - stała tłumienia. jeżeli częstość siły wymuszającej jest tak dobrana, iż drgania wymuszone mają max. amplitudę, to mówimy ozjawisku r. Wykres zależności amplitudyA drgań od częstości siły wymuszającej nosi nazwę krzywej rezonansowej

Czym jest Rezonans znaczenie w Słownik fizyka na R .