WZÓR RICHARDSONA co to jest
Co znaczy Richardsona wzór? W fizyce gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała.

Definicja Richardsona Wzór

Co to jest RICHARDSONA WZÓR: wzór na gęstość prądu j elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja):j = A T2 e-/kT,gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu), T - temperatura katody, e - podstawa logarytmu naturalnego, - robota wyjścia elektronów zmetalu, k - stała Boltzmanna

Czym jest Wzór Richardsona znaczenie w Słownik fizyka na R .