CIĄGŁOŚCI RÓWNANIE co to jest
Co znaczy równanie ciągłości? W fizyce mówiące, iż ciecz wczasie przepływu nie może gromadzić się.

Definicja Równanie Ciągłości

Co to jest RÓWNANIE CIĄGŁOŚCI: jedno zpodstawowych praw rządzących przepływem cieczy, mówiące, iż ciecz wczasie przepływu nie może gromadzić się wjednym miejscu ani wypływać zniewiadomego źródła. Wynika zniego, iż jeżeli nieściśliwa ciecz płynie poprzez rurę ozmiennym przekroju, to szybkość jej przepływu wymienia się tak, iż iloczyn tej prędkości ipola przekroju rury jest stały: 1s1 = 2s2 = const., gdzie: 1 i2 - prędkości cieczy, s1 is2 - przekroje rury

Czym jest Ciągłości Równanie znaczenie w Słownik fizyka na R .