FAZOWA RÓWNOWAGA co to jest
Co znaczy równowaga fazowa? W fizyce Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech.

Definicja Równowaga Fazowa

Co to jest RÓWNOWAGA FAZOWA: równowaga termodynamiczna układu wielofazowego. Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech faz tej samej substancji, na przykład: lodu, wody ipary wodnej.R.f. wymienionych faz może zachodzić wściśle ustalonych warunkach: lód zwodą przy ciśnieniu normalnym wtemperaturze 273,15 K (0 C); lód, woda ipara mogą być wrównowadze wtemperaturze 273,16 K (0,01 C) ipod ciśnieniem 611 Pa. R.f. można przedstawić na wykresie fazowym utworzonym poprzez punkty reprezentujące warunki współistnienia faz. Liczbę faz, które mogą pozostawać ze sobą wrównowadze termodynamicznej ustala reguła faz Gibbsa

Czym jest Fazowa Równowaga znaczenie w Słownik fizyka na R .