PRZYSPIESZONY JEDNOSTAJNIE co to jest
Co znaczy ruch jednostajnie przyspieszony? W fizyce skierowana zgodnie zkierunkiem ruchu tego ciała.

Definicja Ruch Jednostajnie Przyspieszony

Co to jest RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY: ruch ciała, na które działa siła wypadkowa ostałej wartości, skierowana zgodnie zkierunkiem ruchu tego ciała (zasady dynamiki Newtona). Konsekwencją działania tej siły jest stałe przyspieszenie ciała, co znaczy, iż szybkość ciała wzrasta otę samą wartość wjednostce czasu. Wyrażenia na szybkość ciała idrogę przebytą poprzez to ciało mają postać: (t) = 0 + a t i s(t) = 0 t + a t2/2, gdzie: (t) - szybkość ciała wchwili t, 0 - szybkość początkowa ciała, a- przyspieszenie ciała,t - czas, s(t) - droga przebyta poprzez ciało liczona od początku układu odniesienia

Czym jest Przyspieszony Jednostajnie Ruch znaczenie w Słownik fizyka na R .