JEDNOSTAJNY RUCH co to jest
Co znaczy ruch jednostajny? W fizyce jest stała wczasie. Jeżeli dodatkowo kierunek wektora.

Definicja Ruch Jednostajny

Co to jest RUCH JEDNOSTAJNY: ruch ciała (punktu materialnego), wktórym wartość prędkości jest stała wczasie. Jeżeli dodatkowo kierunek wektora prędkości nie wymienia się wczasie, tj. to r.j. p r o s t o-l i n i o w y, ajego torem jest linia prosta. W r.j. przebyta poprzez ciało droga S rośnie liniowo wraz zupływem czasu: S = t, gdzie: - szybkość ciała,t - czas ruchu. Może być tak, iż wartość prędkości nie wymienia się, lecz wymienia się kierunek wektora prędkości. Dotyczy to r.j. krzywoliniowego, wszczególności r.j. po okręgu. Występuje wnim przyspieszenie dośrodkowe ad (skierowane do środka koła) powiązane ze zmianą kierunku wektora prędkości irówne:ad = 2/R, gdzie: - wartość prędkości ciała, R - promień okręgu, po którym porusza się ciało

Czym jest Jednostajny Ruch znaczenie w Słownik fizyka na R .