OBROTOWY RUCH co to jest
Co znaczy ruch obrotowy? W fizyce przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty.

Definicja Ruch Obrotowy

Co to jest RUCH OBROTOWY: ruch ciała wokół dowolnie wybranej, nieruchomej prostej, przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty ciała leżące na tej prostej pozostają nieruchome, awszystkie inne poruszają się po okręgach, leżących na płaszczyznach prostopadłych do osi obrotu. By ciało zostało wprawione wruch obrotowy wokół wybranej osi obrotu, musi działać na to ciało różny od zera okres siły względem dowolnego punktu leżącego na osi obrotu ( figura sztywna). Przy opisie r. o. ciała podaje się szybkość kątową i przyspieszenie kątowe. Jeżeli szybkość kątowa jest stała wczasie, to taki ruch tytułujemy r. o. j e d n o s t a j n y m. Charakteryzujemy go podając moment obrotu, jest to czas, po którym ciało przechodzi poprzez własne położenie początkowe

Czym jest Obrotowy Ruch znaczenie w Słownik fizyka na R .