STAŁA RYDBERGA co to jest
Co znaczy Rydberga stała? W fizyce opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także.

Definicja Rydberga Stała

Co to jest RYDBERGA STAŁA: stała występująca we wzorze Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla atomu wodoru stała ta ma wartośćRH = 10 967 758 m-1

Czym jest Stała Rydberga znaczenie w Słownik fizyka na R .