UKOŚNY RZUT co to jest
Co znaczy rzut ukośny? W fizyce do poziomu. W trakcie lotu ciało uczestniczy wdwóch ruchach.

Definicja Rzut Ukośny

Co to jest RZUT UKOŚNY: ciało zostaje rzucone zprędkością początkową v0 pod kątem do poziomu. W trakcie lotu ciało uczestniczy wdwóch ruchach: jednostajnym wpoziomie (wzdłuż osi x) ijednostajnie zmiennym wzdłuż osi y (na max. wysokość wznosi się ruchem jednostajnie opóźnionym, anastępnie opada ruchem jednostajnie przyspieszonym). Odpowiednie wyrażenia na x iy mają postać:, ,gdzie: i - składowe wektora prędkości początkowej wkierunku odpowiednio poziomym ipionowym, t - czas lotu, g - przyspieszenie ziemskie. Składowa wektora prędkości początkowej wkierunku poziomym nie wymienia się w trakcie lotu ciała. Składowa wkierunku pionowym maleje do zera w trakcie wznoszenia się ciała, anastępnie w trakcie opadania rośnie do wartości początkowej, jest to . Eliminując ztych równań czas otrzymamy równanie toru ciała wpostaci:.Tor ten jest parabolą wpłaszczyźnie pionowej. Przyjmując y = 0 otrzymamy max. zasięg rzutu.Widać, iż przy ustalonej prędkości początkowej max. zasięg otrzymamy dla kąta = 45. Czas wznoszenia na max. wysokość wynosi.Max. wysokość

Czym jest Ukośny Rzut znaczenie w Słownik fizyka na R .