RZUT WEKTORA co to jest
Co znaczy rzut wektora na oś? W fizyce wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na.

Definicja Rzut Wektora Na Oś

Co to jest RZUT WEKTORA NA OŚ: operacja geometryczna polegająca na tym, iż końce danego wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na przykład prostokątny układ współrzędnych, rzutujemy prostopadle ( rzutowanie) na osie x iy. Wektory A'B' iA''B'' leżące odpowiednio na osiach X iY są rz. w. n. o. Wektor AB jest sumą swoich rzutów: AB = A'B'+ A''B''

Czym jest rzut wektora na oś znaczenie w Słownik fizyka na R .