RZUTOWANIE co to jest
Co znaczy rzutowanie? W fizyce na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański.

Definicja Rzutowanie

Co to jest RZUTOWANIE: operacja geometryczna polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste prostopadłe do tych osi. Punkty przecięcia prostopadłych zodpowiednimi osiami wyznaczają współrzędne tego punktu wtym układzie. To jest rz.p r o s t o p a d ł e. Jeżeli poprzez wybrany pkt. poprowadzimy proste równoległe do obu osi, to ich przecięcia zdrugą osią wkażdym przypadku wyznaczają także współrzędne tego punktu wukładzie. To jest rz. r ó w n o l e g ł e. To ostatnie stosuje się zazwyczaj, jeżeli układ współrzędnych jest układem ukośnokątnym

Czym jest Rzutowanie znaczenie w Słownik fizyka na R .