SEDYMENTACJA co to jest
Co znaczy sedymentacja? W fizyce wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane.

Definicja Sedymentacja

Co to jest SEDYMENTACJA: osiadanie cząstek etapy rozproszonej ( układ dyspersyjny) wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane różnicą gęstości tej etapy iośrodka dyspersyjnego. S. może wywołać rozwarstwienie układu dyspersyjnego. Najprostszym odpowiednikiems. jest osiadanie cząstek stałych zawieszonych wcieczy. S. jest używana w ultrawirówkach przy wyznaczaniu masy cząsteczkowej makrocząsteczek, molekularno-wagowym rozdzielaniu polimerów, wyznaczaniu wymiarów, kształtu ielastyczności makrocząsteczek

Czym jest Sedymentacja znaczenie w Słownik fizyka na S .