Oceń przydatność:

     

Definicja: Elektromagnetyczna siła

» siła elektrodynamiczna.

Inne pojęcia z fizyki na literę S

Podobne definicje:

  • rzutowanie - operacja geometryczna polegająca na tym, że zdanego punktu
  • rzut wektora na oś - operacja geometryczna polegająca na tym, że końce danego
  • eV - elektronowolt
  • bizmut - pierwiastek chemiczny V grupy układu okresowego
  • analiza widmowa - metoda oznaczania ilościowego i jakościowego składu

Co oznacza siła elektromagnetyczna? wytłumaczenie pojęcia.