SPÓJNOŚĆ co to jest
Co znaczy spójność? W fizyce który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej.

Definicja Spójność

Co to jest SPÓJNOŚĆ: sukces stawiania poprzez ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s. wykazują ciała stałe, mniejszą ciecze. Gazy wykazują znikomą s. z racji na bardzo małą wartość sił oddziaływania międzycząsteczkowego

Czym jest Spójność znaczenie w Słownik fizyka na S .