ATOMU ENERGETYCZNE STANY co to jest
Co znaczy stany energetyczne atomu? W fizyce określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw.

Definicja Stany Energetyczne Atomu

Co to jest STANY ENERGETYCZNE ATOMU: stany, wjakich może istnieć atom, charakteryzowane określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw tych wartości jest zbiorem dyskretnym. Najniższy stan energetyczny atomu nazywany jest stanem fundamentalnym. Inne od podstawowego s.e.a. nazywane są stanami wzbudzonymi. Atom może przejść ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego (może zostać wzbudzony) jeśli zostanie mu przekazana liczba energii równa różnicy pomiędzy energią stanu wzbudzonego istanu podstawowego, na przykład jeśli pochłonie kwant promieniowania elektromagnetycznego oenergii równej tej różnicy. Wzbudzenie atomu może następować nie tylko wrezultacie pochłaniania promieniowania elektromagtromagnetycznego, lecz także wwyniku zderzeń zinnymi przedmiotami (atomami, cząsteczkami albo elektronami)

Czym jest Atomu Energetyczne Stany znaczenie w Słownik fizyka na S .