WZROKU WADY co to jest
Co znaczy wady wzroku? W fizyce sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność.

Definicja Wady Wzroku

Co to jest WADY WZROKU: wady wynikające z nieprawidłowej budowy albo ograniczonej sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. K r ó t k o-w z r o c z n o ś ć wywołana jest zbyt sporą zdolnością skupiającą soczewki ocznej i bazuje na niemożliwości wyraźnego widzenia elementów dalekich. Koryguje się ją poprzez wykorzystywanie okularów z soczewkami rozpraszającymi. Dalekowzroczność wywołana jest zbyt małą zdolnością skupiającą soczewki ocznej i bazuje na niemożliwości wyraźnego widzenia elementów bliskich. Koryguje się ją poprzez wykorzystywanie okularów z soczewkami skupiającymi. Astygmatyzm jest wynikiem nieprawidłowej budowy rogówki oka. Oko astygmatyczne różnie załamuje promienie biegnące w różnych płaszczyznach ( astygmatyzm). Astygmatyzm koryguje się soczewkami cylindrycznymi

Czym jest Wzroku Wady znaczenie w Słownik fizyka na W .