WAHADŁO FIZYCZNE co to jest
Co znaczy wahadło fizyczne? W fizyce wahania wokół poziomej osi obrotu nie przechodzącej poprzez.

Definicja Wahadło Fizyczne

Co to jest WAHADŁO FIZYCZNE: figura sztywna wykonująca pod działaniem siły ciężkości wahania wokół poziomej osi obrotu nie przechodzącej poprzez środek masy bryły. Moment wahań w. f. wyraża się wzorem:T = 2 ,gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim, zaś l0 = I/(m d) jest długością zredukowaną w.f. o masie m, którego okres bezwładności względem osi obrotu wynosi I, a odległość pomiędzy osią obrotu i środkiem masy wahadła wynosi d

Czym jest wahadło fizyczne znaczenie w Słownik fizyka na W .