WAHADŁO REWERSYJNE co to jest
Co znaczy wahadło rewersyjne? W fizyce ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które.

Definicja Wahadło Rewersyjne

Co to jest WAHADŁO REWERSYJNE: wahadło fizyczne wykorzystywane do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które mają postać krawędzi pryzmatów wykonanych z twardego materiału. Zmieniając położenie ruchomego ciężarka znajdującego się pomiędzy osiami można zamieniać położenie środka ciężkości w. r. Zredukowana długość w. r. jest równa odległości pomiędzy osiami obrotu dla takiego położenia jego środka mas, przy którym okresy wahań wahadła wokół każdej z osi obrotu są takie same. Znajomość długości zredukowanej l0 i okresu wahań T pozwala obliczyć przyspieszenie ziemskie z zależności g = 42 l0 / T2

Czym jest wahadło rewersyjne znaczenie w Słownik fizyka na W .