WAHADŁO co to jest
Co znaczy wahadło? W fizyce wahania wokół nieruchomego punktu zawieszenia. Najczęściej pod tym.

Definicja Wahadło

Co to jest WAHADŁO: ciało wykonujące pod działaniem przyłożonych do niego sił wahania wokół nieruchomego punktu zawieszenia. Najczęściej pod tym definicją rozumie się niewielki ciężarek zawieszony na nierozciągliwej nici, wykonujący wahania pod wpływem składowej siły ciężkości. Siła działająca na wahające się wahadło jest zawsze skierowana przeciwnie do jego wychylenia

Czym jest wahadło znaczenie w Słownik fizyka na W .