ŚWIATŁA WIĄZKA co to jest
Co znaczy wiązka światła? W fizyce strumienia światła emitowanego poprzez źródło, regularnie.

Definicja Wiązka Światła

Co to jest WIĄZKA ŚWIATŁA: wydzielona dzięki odpowiedniego układu przesłon część strumienia światła emitowanego poprzez źródło, regularnie uformowana poprzez układ optyczny; definicja w. ś. regularnie wiąże się z definicją promienia świetlnego; w.ś. traktuje się jako pęk promieni. Rozróżnia się w. ś. r o z b i e ż n ą, a więc pęk promieni wysyłany poprzez punktowe źródło światła; w. ś. zbieżną, a więc pęk promieni schodzących się w jednym punkcie, i w. ś. rozproszoną, gdzie promienie ani nie wychodzą ze wspólnego punktu, ani się w takim punkcie nie zbiegają

Czym jest Światła Wiązka znaczenie w Słownik fizyka na W .