Oceń przydatność:

     

Definicja: Absorpcyjne widma

» widma, które powstają w rezultacie przejścia promieniowania elektromagnetycznego przez ośrodek pochłaniający promieniowanie.

Inne pojęcia z fizyki na literę W

Podobne definicje:

  • KM - koń mechaniczny
  • analiza widmowa - metoda oznaczania ilościowego i jakościowego składu
  • rezonans elektryczny - rezonans, jaki obserwuje się w obwodach drgających, do
  • tachometr - przyrząd służący do pomiaru prędkości kątowej
  • cd - kandela, jedna z podstawowych jednostek układu SI będąca

Co oznacza widma absorpcyjne? wytłumaczenie pojęcia.