RENTGENOWSKIE WIDMO co to jest
Co znaczy widmo rentgenowskie? W fizyce systemu powstawania rozróżnia się w.r. ciągłe i.

Definicja Widmo Rentgenowskie

Co to jest WIDMO RENTGENOWSKIE: widmo promieniowania rentgenowskiego. W zależności od systemu powstawania rozróżnia się w.r. ciągłe i charakterystyczne. W.r. c i ą g ł e powstaje wskutek hamowania cząstek naładowanych (na przykład elektronów) w ciałach stałych. W.r.c h a r a k t e r y s t y c z n e złożona jest z linii związanych z przejściami między poziomami energetycznymi wewnętrznych powłok elektronowych w atomach

Czym jest Rentgenowskie Widmo znaczenie w Słownik fizyka na W .