FIZYCZNA WIELKOŚĆ co to jest
Co znaczy wielkość fizyczna? W fizyce ilościowo, a więc zmierzyć. Fizyczne prawa natury.

Definicja Wielkość Fizyczna

Co to jest WIELKOŚĆ FIZYCZNA: cecha ciała albo zjawiska fizycznego, którą można określić ilościowo, a więc zmierzyć. Fizyczne prawa natury prezentowane są najczęściej dzięki matematycznych związków pomiędzy w. f. Rozróżnia się w.f. p o d s t a w o w e i p o c h o d n e. Podstawowymi w. f. są: długość, masa, czas, temperatura, natężenie prądu elektrycznego i natężenie źródła światła ( światłość). Wszystkie inne w. f. są wielkościami pochodnymi i można je wyrazić dzięki wielkości podstawowych

Czym jest Fizyczna Wielkość znaczenie w Słownik fizyka na W .