WŁOSKOWATOŚĆ co to jest
Co znaczy włoskowatość? W fizyce bardzo wąskich rurkach (tak zwany kapilarnych albo włoskowatych.

Definicja Włoskowatość

Co to jest WŁOSKOWATOŚĆ: zdarzenie opierające na ustalaniu się poziomu cieczy w bardzo wąskich rurkach (tak zwany kapilarnych albo włoskowatych) niezgodnie z prawem naczyń połączonych. Położenie poziomu cieczy w rurkach włoskowatych zależy od tego, czy ciecz zwilża ściany rurki czy nie. Ilustracją zjawiska może być kapilara zanurzona w cieczy znajdującej się w polu siły ciężkości. Jeśli ciecz zwilża ściany kapilary, wówczas jej poziom w kapilarze jest wyższy niż poziom cieczy w naczyniu. Jeśli ciecz nie zwilża ścian kapilary, wówczas jej poziom w kapilarze znajduje się poniżej poziomu cieczy w naczyniu

Czym jest włoskowatość znaczenie w Słownik fizyka na W .