WRZENIE co to jest
Co znaczy wrzenie? W fizyce w okresie której w jej wnętrzu i na ścianach naczynia powstają.

Definicja Wrzenie

Co to jest WRZENIE: burzliwa przemiana cieczy w parę w całej objętości cieczy, w okresie której w jej wnętrzu i na ścianach naczynia powstają pęcherzyki pary nasyconej; występuje, gdy prężność pary nasyconej cieczy jest równa ciśnieniu zewnętrznemu. W. zachodzi zawsze w określonej temperaturze, zwanej temperaturą w. Gdyż prężność pary nasyconej jest tym większa, im wyższa jest temperatura, więc ze wzrostem (spadkiem) ciśnienia nad cieczą wzrasta (maleje) jej temperatura wrzenia. Powstające w okresie w. pęcherzyki pary nasyconej tworzą się z zarodków, którymi na ogół są pęcherzyki powietrza rozpuszczone w cieczy i wydzielające się w trakcie jej ogrzewania. Ciecz o temperaturze przewyższającej temperaturę w. pod danym ciśnieniem nosi nazwę cieczy przegrzanej

Czym jest Wrzenie znaczenie w Słownik fizyka na W .