ŚWIATŁA ZAŁAMANIA WSPÓŁCZYNNIK co to jest
Co znaczy współczynnik załamania światła? W fizyce przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś.

Definicja Współczynnik Załamania Światła

Co to jest WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA ŚWIATŁA: rozmiar charakteryzująca własności optyczne ciał przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś. względny i bezwzględny; bezwzględny w.z.ś. to jest relacja prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku; względny w.z.ś. n to jest relacja prędkości światła w jednym ośrodku do prędkości światła w ośrodku drugim, równy liczbowo stosunkowi sinusa kąta padania światła na granicę pomiędzy ośrodkami do sinusa kąta załamania w ośrodku drugim: n = sin/sin (prawo załamania). Dla danej substancji współczynnik załamania zależy od ciśnienia, temperatury i długości fali. Zobacz rys. na str. 392

Czym jest Światła Załamania Współczynnik znaczenie w Słownik fizyka na W .