WSZECHŚWIAT co to jest
Co znaczy Wszechświat? W fizyce obserwacyjne W. stanowią element zainteresowań astronomii i.

Definicja Wszechświat

Co to jest WSZECHŚWIAT: cała przestrzeń i wszystko co się w niej znajduje. Badania obserwacyjne W. stanowią element zainteresowań astronomii i astrofizyki, badaniami teoretycznymi zajmuje się kosmologia, tematyka edukacji z pogranicza astronomii i fizyki teoretycznej. Zadaniem kosmologii jest powstanie modelu W., który nie byłby sprzeczny ze znanymi aktualnie prawami fizyki. W pracach nad takim modelem zakłada się, iż wygląd W. nie zależy od położenia obserwatora, a prawa fizyki poznane w oparciu o doświadczenia przeprowadzone w niedługim przedziale czasowym i ograniczonej w porównaniu z W. przestrzeni ekstrapolują się na cały W. Istnieje kilka modeli W. przewidujących różną jego geometrię i ewolucję, jednak brak wystarczającego materiału doświadczalnego, by rozstrzygnąć, który z nich najlepiej odwzorowuje W

Czym jest Wszechświat znaczenie w Słownik fizyka na W .